Sabtu, 17 Mei 2008

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Fak. Pertanian Univ. Ekasakti Padang

No. Nama No.BP Nilai Akhir
1 TITI SUMARNI `0710003302006 A
2 DEWI MAINI `0710003302007 A
3 ETVIANTI `0710003302008 A
4 ANCASRI `0710003302009 B
5 HEPPY MARNIS `0710003302010 A
6 NOVIYETI `0710003302011 B
7 KARMAWI `0710003302012 B
8 TUTI SRI NINGSIH `0710003302013 B
9 ELFRA YUSRA `0710003302014 B
10 HASAN BASRI `0710003302902 B
11 AGMAM SYAHRI CHENI `0710003302903 A
12 JONI ALWIS `0710003302904 B
13 SUTARBI `0710003302905 B
14 ELFIANA RASYID `0710003302909 B
15 M. REZA FAHLEFI `0610003302903 A

Tidak ada komentar:

WELCOME


Tukaran Link Yook !!!!!

http://www.mardikurniawan.blogspot.com

Gabung di Komunitas Bloggger

Visit http://comments-friends.blogspot.com/ for more comments.
Pencarian melalui http://www.google.com
Google

Seberapa beratkah Blogmu ??

Web/Blogmu: Masukkan alamatnya, jika lebih dari 100 KB berarti blogmu loadingnya lama
Your domain(s): Enter each address on a new line (Maximum 10)
 
(contoh. mardikurniawan.blogspot.com)    
 

Powered by iWEBTOOL